- OUDERS -

Medezeggenschapsraad (MR)

Er zijn veel mensen actief om onze school goed te laten draaien. Naast het team, de directie, het bestuur en de ouderraad, is aan elke school ook een medezeggenschapsraad verbonden. De M.R. (=medezeggenschapsraad) is een vertegenwoordiging van alle ouders en het personeel van onze school.

Het aantal leden van de M.R. is afhankelijk van de grootte van de school. De ene helft van de M.R. bestaat uit (gekozen) leerkrachten en de andere helft uit (gekozen) ouders. We komen om de 6 tot 8 weken bij elkaar.

Om ervoor te zorgen dat onze school goed functioneert, worden elke dag plannen gemaakt, beslissingen genomen en veranderingen doorgevoerd. De verantwoordelijkheid voor het beleid op school ligt bij het schoolbestuur. Omdat het beleid leerkrachten, leerlingen en hun ouders direct of indirect aangaat, moet het schoolbestuur overleggen met de MR. Belangrijke beslissingen kunnen niet zonder instemming of advies van de MR genomen worden.

Iedere ouder kan meehelpen om de school nog beter te laten draaien. u heeft zelfs recht op medezeggenschap. Maak daar gebruik van als u wilt dat de school rekening houdt met uw wensen en ideeën!

Voor vragen of opmerkingen kunt u de leden van de MR op school/het schoolplein of per mail via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. benaderen.

>>> Bekijk hier de notulen van de MR

Ouderraad (OR)

De Ouderraad is er om activiteiten te organiseren die bijdragen aan een goed schoolklimaat zoals sport- en culturele evenementen, Sinterklaasfeest, Kerstfeest, Zomerfeest, Schoolreisje, enzovoort. Het meedenken met het dagelijks bestuur over het te volgen beleid van de school is geen taak van de ouderraad; wel wordt er feedback gegeven aan de medezeggenschapsraad over onderwerpen die vooral voor ouders belangrijk zijn.
Wij vergaderen 6 tot 8 keer per jaar. Het verloop van activiteiten, de evaluaties en nieuwe activiteiten worden hier besproken. De planning van activiteiten voor het nieuwe schooljaar worden tijdens de laatste vergadering van het lopende schooljaar samen met het team vastgelegd in de schoolkalender.

Gedurende het jaar hebben wij zeer regelmatig hulp nodig bij grote en kleine activiteiten. Hiervoor zoeken wij hulpouders, hiervoor kunt u zich opgeven via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Alle hulp is welkom!

Schooloudercontact

Ouderportaal Social Schools
Wij werken met Social Schools. Social Schools is een online communicatieplatform voor het basisonderwijs. Het doel is om ouders meer inzicht te geven in wat er gebeurt in de klas, op een simpele, visueel aantrekkelijke en informerende wijze. We vinden het belangrijk dat u op de hoogte bent en blijft van waaraan gewerkt wordt. Niet alle kinderen vertellen immers altijd waar ze mee bezig zijn op school. Zo kunt u uw kind(eren) beter ondersteunen in het leerproces, omdat u beter op de hoogte bent.

Hoe werkt het?
De leraar plaatst een bericht in de klas. Bijvoorbeeld over een sportdag, een excursie of informatie over de lesmethode waarmee gewerkt wordt. Als ouder kunt u deze informatie bekijken door in te loggen via de mobiele app of via de web-omgeving. U kunt agendapunten in uw app rechtstreeks toevoegen aan uw telefoonagenda. Zo ontvangt u op tijd herinneringen en vergeet u nooit evenementen.

Afgesloten omgeving
Social Schools is een veilig, afgesloten platform. Alleen ouders die toestemming hebben gekregen van de school, kunnen in de omgeving. Ouders hebben alleen toegang tot de groepen van hun kinderen.